Högkvalitativa material

från välkända leverantörer

Vi satsar på kvalitet i tandvården och väljer därför att arbeta med leverantörer som levererar just premiumprodukter. När det gäller implantat använder vi exempelvis för närvarande Nobel Biocares och Straumanns produkter som vi har funnit fungerar mycket väl. Men vi bevakar marknaden för ännu bättre lösningar och utvärderar kontinuerligt våra materialval.

Nya möjligheter med vår CBCT

Låt oss komplettera ditt erbjudande.

På kliniken i Nälden har vi investerat i en CBCT från Sirona. Det är en maskin som är unik i Jämtland som tar 3D-volymer av käkarna för kirurgi och andra behandlingar. Vår maskin kan ta volymer 8x8cm, alltså hela käken i en tagning och vi har ett samarbete med oralradiologen Lia Lindquist. Att remittera patienter till kliniken i Nälden ger dig ett behandlingsunderlag i toppklass – ovärderligt i komplexa fall.

Läs mer om apparaturen här http://www.sirona.com/en/products/imaging-systems/orthophos-xg-3d/

Vi satsar på Kirurgi

Tillsammans kan vi skapa ett bättre erbjudande till dina patienter

Flera medarbetare på Tandhälsan i Nälden har ett särskilt fokus på dental kirurgi och vi kan bistå dig vid behov. Vi har vidareutbildat oss inom området och Per arbetar för närvarande på sin master inom oral implantologi i Frankfurt, Tyskland.

Vi har möjlighet att utföra arbetet på din klinik eller i på kliniken i Nälden. Du kan med andra ord erbjuda dina patienter en möjlighet att få hjälp i välbekanta lokaler, träffa välbekanta ansikten utan onödig stress. Som vi ser det kan vi tillsammans skapa ett större och bättre tandvårdserbjudande för dina patienter.

Kontakta mig, Per Tronders, så kan vi diskutera hur ett samarbete skulle kunna se ut.