Remittera till Tandhälsan Nälden

Majoriteten av de remisser vi tar emot är implantatbehandlingar, såväl kirurgiskt som protetiskt. Vi tar även emot remisser för apikalkirurgi samt extraktioner.

Vi strävar efter att alltid hålla högsta kvalitet på tandvården vilket vi vill ska genomsyra allt från remisshantering till implantatplacering.

Vi tar emot remisser på C-takt (Tandhälsan Nälden) samt per brev.

 

Välkommen med Din remiss!

Kirurgisk tandvård

Tandhälsan Nälden har ett särskilt fokus på dentoalveolär kirurgi och vi kan bistå dig vid behov. Tandläkare Per Tronders genomför all kirurgi. 2016 tog Per en masterexamen inom oral implantologi vid Goethes Universitet i Frankfurt.

Utöver vår ordinarie verksamhet hjälper vi även till under startperioden för tandvårdsteam som skall starta med sina egna implantatbehandlingar. Vid en uppstart börjar vi med en eller två operationsdagar i Nälden. Efter detta besök genomförs de första operationerna på den hemmahörande kliniken. Därefter fortsätter vi hjälpa till i den mån det behövs i form av mentorskap för såväl sköterskor som tandläkare.

Teamet har sedan 2015 rest och opererat på andra kliniker. Är Du intresserad av att erbjuda Dina patienter en möjlighet att få hjälp i välbekanta lokaler, träffa välbekanta ansikten utan onödig stress så kontakta mig, Per Tronders, så kan vi diskutera hur ett samarbete skulle kunna se ut.

Tillsammans kan vi skapa ett större och bättre tandvårdserbjudande för Dina patienter.

Operationsplanering med CBCT

Utveckligen inom 3D-röntgen har lett till att planeringen för implantatoperationen i detalj kan göras virtuellt i en datormiljö innan operationen påbörjas. När vi gjort den virtuella operationsplaneringen är vi väl förberedda på hur benets volym och täthet. Väl på operationsdagen kan kirurgin bli mindre, vilket medför mindre efterbesvär och bättre läkning. Under patientens första konsultationsbesök går vi igenom planeringen och kan informera om t.ex. benuppbyggnad och ge patienten ett adekvat kostnadsförslag.

Guidad kirurgi

Guidad kirurgi innebär att man framställer en operationsguide, liknande en hård bettskena med metallcylindrar placerade där fixturerna skall installeras. Guidad kirurgi är en säker behandling där kirurgin blir mer exakt. Då det kirurgiska ingreppet blir mindre får patienterna även mindre efterbesvär.